Home

Wij zijn 2 mensen die ons meer en meer bewust worden van de natuur en de gevolgen van het verkeerd handelen van de mens ten opzichte van onze natuur. Omdat we beseffen dat alle kleine beetjes helpen, zijn we gaan kijken wat we zelf al kunnen doen. Vele broodnodige insecten verdwijnen waaronder de honingbij. Sinds vorig jaar zijn we begonnen met bijen te houden. Hierdoor hebben we geleerd dat deze bezige bijtjes ons vele nuttige dingen kunnen geven.